MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MUHSGK’DA SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR..

MUHSGK’NIN VERİLMESİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE CEVAPLARI

01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de uygulamasına geçilen muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinin daha sağlıklı ve sorunsuz olarak verilebilmesi için TÜRMOB olarak SGK
ve GİB ile birlikte bütün Oda Başkanlarımızın katılımıyla bir WhatsApp grubu
oluşturmuştuk. Bu WhatsApp grubuna meslek mensuplarımızca bildirilen sorunların
çözümlenmesi sağlanmıştır.

SGK, bu WhatsApp grubuna gönderilen sorunlar ve çözüm
önerilerini gruplaştırarak paylaşmıştır. MUHSGK’yı gönderecekler için faydalı olacağını
düşündüğümüz bu sorun ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir.

MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

SORU 1: “Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme
alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem
tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. “Mesajı alındığında ne
yapılmalıdır?

CEVAP 1: İlgili Sosyal Güvenlik Merkezinin işlemini bitirmesini bekleyiniz.


TÜRMOB