Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi E-Şifre Talep Formu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu

(Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik) elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak ilave bir şifre ile göndermek isteyenler aşağıdaki talep formu ile Maliye'ye müracaat edeceklerdir

EK-1 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu için tıklayınız 

EK-2 Şifre İle İlgili Yetki Tablosu için tıklayınız

İLGİLİ VUK 122 SİRKÜLER İÇİN TIKLAYINIZ 

14.01.2020