Mükellefiyeti Dondurmak (Mehmet Ali Mızırak)

Vergi mükellefiyetimi dondurup askıya alabilir miyim?

MÜKELLEFİYETİ DONDURMAK 

Mehmet Ali Mızırak
Bağımsız Denetçi- SMMM

Soru Şu; Gerçek Gelir Vergisi mükellefiyetimi dondurup askıya alabilir miyim?

VUK 13 Mücbir sebepler dışında

Mükellefin işleri her zaman istediği gibi yada hayatta başına olağanüstü haller (işin yapılış şekli, hastalık, eğitim, askerlik, veya uzun süreli seyahat yada geçici hükümlülük v.b.) gelebilmektedir. Böyle bir durumda faaliyetiniz sona erdirmeyip bu haller sona erdikten sonra yeniden faaliyetinize devam etmek istenebilir. Vergisel ve diğer ödevler ne olacak?

Bu durumda iki yol var

Ya işi terk işlemi yapılacak,

Yada işyeri faaliyetini sürdürüyormuş gibi yükümlülüklerinizi yerine getireceksiniz,

3. yol mükellefiyetinin dondurulması

Maalesef 3, yol vergi mevzuatımızda yok

Maliye Bakanlığınca verilen görüşlerde de böyle bir imkanın olmadığı belirtiliyor. Örneğin 25.07.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.33.15.02-2012/720-1-75 sayılı Özelge’de; sadece 3 ay apart işletmeciliği yapan bir mükellefin kalan dokuz ay için mükellefiyetinin dondurulup dondurulamayacağına, ya da mükellefiyetinin askıya alınıp alınamayacağına ilişkin görüş talebine yönelik vergi idaresi şu şekilde dönüş yapmıştır:

“…

Anılan Kanunun 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, vergiye tabi ticaret ve sanat erbabından işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmesi zorunludur.

Öte yandan, aynı Kanunun 161 inci maddesinde, “Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.

İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mevsimlik veya sezonluk çalışan kişi veya işletmelerde işin geçici bir süre durdurulması bu tür faaliyetlerin normal ve mutad işleyiş tarzı olup, mükelleflere mevsim veya sezon bitiminde işi terk ve her mevsim veya sezon açılışında aynı tür faaliyet için işe başlama dilekçesi verilerek mükellefiyetlerinin askıya alınması ve tesisi hakkı vermemektedir.

Bu itibarla, yaz sezonunda (Haziran ayında) tekrar başlamak üzere Eylül ayında işyerinizi kapatmanız işi bırakma hükmünde olmadığından faaliyetinizin sona erdiğinin kabul edilmesi ve mükellefiyet kaydınızın silinmesi mümkün değildir.” 

Maliye Bakanlığı mükellef hakları konusunda her gün yeni bir unsuru vergi sistemine ekliyor

Bu 3, yolu da gündeme alınıp gerekli düzenleme yapılabilir mi?

Mehmet Ali Mızırak
Bağımsız Denetçi- SMMM
malimizirak@hotmail.com 
info@muhasebedr.com 

DİĞER YAZILARI