Ocak 2019 Ayı KDV beyan değişikliği hakkında açıklama

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ 47; OCAK 2019 AYI KDV BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA


Ocak  2019 ayından  itibaren 1No.lu KDV beyannamesinin  indirimler tablosunda değişiklik yapıldı.
1 No.lu KDV Beyannamesinin"İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılırken, bu satır yerine 108,109  ve  110  numaralı  olarak  üç  ayrı  yeni satırın  eklendi.

İndirimler tablosundaki bu yeni kodlar aşağıdaki gibi belirlendi.


TÜRMOB