Önceki yıla ait KDV tutarının indirimi hakkında duyuru

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU: Bir önceki yıla ait belgelerde yer alan “KDV” tutarlarının indirim konusu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinde 7104 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, bir önceki takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı bir önceki yılda gerçekleşen) ait belgelerde yer alan “KDV” tutarlarının indirim konusu yapılabilmesine ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.