Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Yapıldı

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

− Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte
yürürlükte olan,

− Başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği
yıldan önceki yıla ait yayımlanan,

 Son birim maliyet bedeli esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KULLANILACAK YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESABI

2022 yılında “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler” ile 3 farklı yapı yaklaşık birim
maliyetleri açıklanması üzerine SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin altıncı
fıkrasında değişiklik yaparak yaklaşık maliyet bedelinin hesaplaması usulünü değiştirmiştir. Buna göre;

− Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte
yürürlükte olan,

− Başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği
yıldan önceki yıla ait yayımlanan,
Son birim maliyet bedeli esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

ÖRNEK 1:
3 Ocak 2022 yılında başlayıp, 23.11.2022 tarihinde biten bir özel bina inşaatı olsun.
2022 yılında 18 Şubat, 21 Haziran ve 13 Eylül tarihlerinde yayımlanan 3 ayrı tebliğ ile 3 farklı yapı
yaklaşık birim maliyetleri açıklandığından. Bu özel bina inşaatının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken
13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında
Tebliğ’deki yapı birim maliyet bedellerinin, esas alınması gerekmektedir. 

ÖRNEK 2: 7 Mart 1999 yılında başlayıp, 28.02.2023 tarihinde biten bir özel bina inşaatı olsun.
Bu özel bina inşaatının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki yapı birim maliyet
bedellerinin, esas alınması gerekmektedir. 

TÜRMOB