Özel Sağlık Kurumlarında İlave Ücret Ödeyen Vatandaşlara Bilgi (Ahmet Metin Aysoy)

Özel Sağlık Kurumlarında İlave Ücret Ödeyen Vatandaşlara Bilgi (Ahmet Metin Aysoy)

Özel Sağlık Kurumlarında İlave Ücret Ödeyen Vatandaşlara Bilgi (Ahmet Metin Aysoy)

SGK ile sözleşmeli özel sağlık kurumlarına giden vatandaşların kafası karışık ve şikayetleri var. Ödedikleri ilave ücret ve aldıkları hizmetin ayrıntısı konusunda yeteri derecede bilgi sahibi değiller.

Bu konuda özel sağlık kurumlarının uymak zorunda oldukları kurallar nelerdir diye soruyorlar?

SGK ile özel sağlık kurumları arasında yapılmış olan sözleşmeye göre, ilave ücret konusunda uyulması zorunlu kurallar  basit bir anlatımla şunlardır:

1-İlave ücret alınacağı tedavi öncesinde hastaya veya yakınına bildirilip, hasta ve yakınının yazılı onayı alınmalıdır.

Tedavi öncesi bu onay alınmamış ise tedavi sonrasında ilave ücret talep edilemez.

2-Hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve alınan ilave ücreti gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

Bu belge SGK’nın karşıladığı sağlık hizmet bedelinin 100 lirayı aşması halinde düzenlenir.

Söz konusu belgeyi vermemenin cezası 3000 TL  dir. (2014)

3-Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tedavi ücretlerinin en  iki katından fazla ilave ücret talep edilemez.

Söz konusu kurala uymayan sağlık kurumlarına fazla aldığı bedelin 10 katı ceza uygulanır. Bu ceza, fazla alınan bedelin hastaya iade edilmesi durumunda 5 kat olarak tatbik edilir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU