Ramazan'da işçilere verilen yardım ve yemek parası vergilendirilir mi?

MEHMET ALİ MIZIRAK SMMM- BAĞIMSIZ DENETÇİ

RAMAZAN AYINDA İŞÇİLERE VERİLEN YARDIM VE YEMEK PARASI VERGİLENDİRİLİR Mİ?

                  Hemen belirtelim Vergi mevzuatımızda Ramazan ayına özgü vergi yükümlülüğü yok. Ancak bu ayda yapılan iş ve eylemlerin doğal olarak vergileme boyutu var.
Gelir Vergisi Kanununa göre;
              Çalışanlara İşyerinde ya da eklentisinde yemek verilmesi tutarına bakılmaksızın vergilendirilmiyor. Çalışanlara dışarda yemek verilmesi durumunda yemek bedelinin (2019 yılı için) 19 TL KDV Hariç tutarı vergiye tabi değil. Bu tutara isabet eden KDV de indirim konusu yapılabiliyor. 19 TLyi geçen kısım KDV dahil tutarıyla net ücret ödemesi kabul edilip üzerinden G.V. stopajı yapılıyor. 
              Çalışan işçilerden Oruç tutana yemek bedeli karşılığı olarak nakit ödeme yapılırsa, nakit olarak ödenen tutarın brütleştirilerek üzerinden gelir vergisi stopajı ve damga vergisi hesaplanması gerekiyor.
               Ramazan aylarında yaygın olarak yapıldığı gibi çalışanlara erzak dağıtılırsa, dağıtılan erzakın ortalama perakende fiyatına göre hesaplanacak KDV dahil bedeli net ücret ödemesi olarak kabul ediliyor ve brüt tutarının bulunup üzerinden gelir vergisi hesaplanması gerekiyor. Erzak bedelinden ayrıca damga vergisine de uygulanıyor. 
               İftar yemekleri hem toplumumuzda hem de iş hayatımızda yaygın ve geleneksel bir hale geldi. Verilen iftar yemeğinin yeri ve büyüklüğüne göre de önemli tutarlara ulaşabiliyor.
Bu yemeklere ait faturaların gider kaydedilip edilmemesi konusunda duruma göre farklı yaklaşılması gerekiyor. Böyle bir iftar yemeği olur mu bilmiyorum ama iftar sadece bayiler, müşteriler, tedarikçiler için yapılıyorsa, bir bakıma yapılacak bir iş toplantısı iftar yemeği halinde organize edildiyse, yapılan harcamanın gider kaydedilmesinde bir sakınca olmaması gerekir. Ama bunun dışında, örneğin hayır amacıyla verilen yemeklerde veya eşin dostun ağırlandığı yemeklerde, yemek bedelinin gider kaydedilmesi olanaklı değil.
              Bir diğer konuda Bağış ve Yardımların Matrahtan indirimi 
              Toplumumuzda Ramazan ayında yardım etme duygusu daha yoğun olduğu muhakkak Aynı zamanda yardımlaşma organizasyonların etkin çalıştığı da ortada. Bu yardımların Gelir ve Kurumlar vergisi karşısındaki durumu ise;
               Yardıma ihtiyacı olan kişilere doğrudan yapılan bağış ve yardımların kurum kazancından indirilmesi mümkün değil. Ancak ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere kurulan ve faaliyet gösteren, vergiden muaf vakıflara ve kamuya yararlı derneklere yapılan bağışların, kurum kazancının yüzde beşine kadar (Kalkınmada öncelikli yörelerde %10) olan kısmı matrahtan indirilebilir. Kızılay ve Yeşilay’a yapılan bağışlar, gelirin veya kurum kazancının yüzde beşi sınırlamasına da tabi olmaksızın matrahtan indirilebilir.
               Gıda bankacılığında da sınır yok: Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı beyan edilen gelirden (matrahtan) indirilebiliyor. 
                Kamu kurum ve kuruluşlarına; okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu gibi kanunda sayılan tesislerin yapılıp bağışlanması ya da bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirmeleri için yapılacak her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı matrahtan indirilebilir
                 Ayrıca Unutmamak gerekir Yukarıda bahsedilen yardım ve bağışları matrahtan indirmek istiyorsak, bağış ve yardımları mutlaka belgelendirilmeliyiz. Bu çerçevede, yapılan bağışlar için mutlaka makbuz istenmeli ve alınmalıdır. Bağış harcama yapmak şeklinde gerçekleşmişse ayrıca harcama belgeleri alınmalıdır. Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara ayni bağış yapılmışsa fatura kesilmeli, ayrıca dernek veya vakıftan makbuz alınmalıdır.

MEHMET ALİ MIZIRAK
SMMM- BAĞIMSIZ DENETÇİ