Şahıs Arsaları Satışında Özellikli Bir Durum

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

ŞAHIS ARSALARI SATIŞINDA ÖZELİKLİ BİR DURUM 

 

MEMDUH ÖZCAN

SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ


Bilindiği üzere, Arsaların satışı ile elde edilen kazançların vergilendirilmesi, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisi Kanunu’ n da (GVK) yer almaktadır.(GVK Mükerrer 80/6 )

 

Arsa iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması  (01.01.2017 tarihinden önce iktisapta 4 yıl) ile elde edilen kar, belli bir tutarı aşması halinde satışı izleyen yıl Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmek zorundadır.

 

Arsalar satın alındıktan sonra aşağıdaki gelişmeler sebebi ile değer kazandığı gözlemlenmektedir.

Bunlar,

   

·        Arsanın konumu kentin gelişen bölgesinde olması,

·        Şehircilik yapılaşmasının arsanın yerine göre ilerlemesi,

·        Emsal artışı ,

·        Alış bedelinin uygun olması  gibi  sebepler ile  arsalar değer kazanmakta ve talipleri çoğalmaktadır. 

Değerlenen arsaların 5 yıl dolmadan satılmak zorunda kalınması halinde işler biraz düşündürücü hale gelmektedir. Çünkü Değer Artış Kazancı doğacaktır. 

  Münhasıran bu konu ile ilişkili olmak üzere, Yeni  bir Anonim Şirket kurulması  

Yeni TTK’ da şirket kurma işlemleri basitleştirilmiş ve hatta tek kişilik şirket kurma  imkânı getirilerek uygulama  ve karar alma bakımından çok yerinde bir düzenleme  ticari hayatımıza kazandırılmıştır. 

Anonim Şirket kurulması , yapılması  gerekenleri sıralarsak

·        Şirket Ana Sözleşmesi hazırlanacak

·        Ticaret Sicil İşlemleri (tescil) yapılacak

·        Defter ve belgeler tasdik ettirilecek

·        Mali müşavir ile sözleşme yapılacak.

·        Arsa nın ayni sermaye konulabilmesi için Asliye Ticaret Mahkemesinden Bedel tespiti yaptırılacak. (Tespit edilen yeni tutar ile alış bedelinin endekslenmiş tutarı arasındaki olumlu fark  varsa ertesi yıl Gelir vergisine tabi olacak GVK 80) 

·        Karar defterine karar alıp, Şirket Hisse senedi bastırılacak 

Şirketi kurdunuz ve arsayı şirket aktifine kayıt ederek tapu kaydını aldığınız tarih, şirket için yeni arsa iktisap tarihi olacaktır. 

SONUÇ : 

1-     Arsa sahibi (Sahipleri) şirket kurup arsasını şirkete ayni  sermaye koyması  ve 2 yıl (730 gün)   sonra arsaya talip olanlara ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVİR ETMESİ- SATMASI) sonucu şirket arsa ile birlikte satılmış olacağından, hisse senetleri satış istisnasından yararlanılarak  işlem  vergi dışı kalacaktır. ( GVK 80/1)   

2-     Hisse senetleri satışı Katma değer Vergisi Kanunun 17/4-g maddesi  gereğincede   KDV den istisna olacaktır. 

3-     5 yıllık bekleme süresi  2 yıla düşmüş olacaktır. 

Arsasını  satmak  niyetinde  olanlar, Mali Müşavirlere danışarak hareket etmesi yararlarına olacağı şüphesizdir. 

Saygılarımla,


Kaynakça

T.T.K

G.V.K 

-YASAL UYARI

DİĞER YAZILARI  

-Mali Sıkıntı İçerisinde Olan Şirketlere Yeni Bir Kolaylık 

-KAYNANA VERGİSİNİ UNUTMAYALIM 

-İşçinin Tutuklanması Halinde İş Akdinin Feshi

-KİRA GELİRİ  ELDE EDENLER ORTODONTİ  HARCAMALARINI BEYANNAMEDEN İNDİREBİLİRLER Mİ ?

-MİRAS YOLU İLE İNTİKAL EDEN KOOPERATİF HİSSESİNİN SATIŞINDA BİR AYRINTI

-DİKKAT! HUZUR HAKKI ÖDEMESİ HUZURUNUZU KAÇIRMASIN!

-İZLEYEN YIL GELEN FATURADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İNDİRİMİ

-İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ