Sanal kaytarma hangi tür fesih sebebi? (Ahmet Metin Aysoy)

Sanal kaytarma hangi tür fesih sebebi? (Ahmet Metin Aysoy)

Sanal kaytarma hangi tür fesih sebebi? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

ahmet-metin-aysoy-muhasebe-doktoruBilindiği gibi, işçinin iş sözleşmesi feshedilirken, haklı neden söz konusu ise kıdem tazminatı ödenmediği gibi, fesih bildirim süresine de uymak gerekmemektedir.

Buna karşılık, işçinin iş sözleşmesi feshedilirken, geçerli neden söz konusu ise, kıdem tazminatının ödenmesi (en az 1yıl çalışması varsa) gerekmektedir . Ayrıca fesih bildirim süresine de uyulması veya ihbar tazminatının ödenmesi icap etmektedir.

Çalışanın işini aksatacak veya işe daha zaman ayırmasına neden olacak şekilde internet kullanmasına " sanal kaytarma " denilmektedir.

Sanal kaytarma işçinin işini özenle yapma borcuna aykırı davranış olduğu için, iş sözleşmesinin fesih nedenidir.

Peki, sanal kaytarma hangi tür fesih sebebidir ?

Yargıtay'a göre, işyerinde özel amaçlı internet kullanımı iş görme borcunun yeterince yerine getirilmemesine neden olduğu için' geçerli fesih 'sebebidir .

Buna karşılık, özel amaçlı internet kullanımı işverenin bu konudaki açık talimatına aykırı olarak yapılmış ise Yargıtay bu takdirde işçinin bu davranışını 'haklı fesih' sebebi olarak değerlendirebilmektedir.

Kaynak

Çelik, Canikoğlu, Canbolat 'iş hukuku dersleri'

Yarg.9HD.5.2.2007 E.2006/30107 K.2007/2011 Bayram,' Sanal Kaytarma '

Yarg.9HD. 17.3.2008 E.2007/27583 K.2008/5294

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

–AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU