Sendikacılık faaliyeti nedeniyle işçi işten çıkarılabilir mi?

Sendikacılık faaliyeti nedeniyle işçi işten çıkarılabilir mi?


Fatih Acar
Fatih Acar

Sendikacılık faaliyeti nedeniyle işçi işten çıkarılabilir mi?

Sendika özgürlüğü en önemli Anayasal haklardan birisi. Bu özgürlüğünü kullandığı için ayrımcılığa uğrayan işçinin ise bazı hakları var.   

Siz okurlarımızdan, sendikal faaliyetlere katılma nedeniyle işverenleri tarafından negatif ayrımcılığa uğradıkları ve hatta işten çıkarıldıklarına ilişkin sıkça e-posta alıyorum. Bu sebeple bugün sizlere sendikal haklar ile ilgili bilgi vereceğim.

Sendikacılık, işçilerin bir arada ve daha güçlü olmaları, haklarını daha iyi arayabilmeleri ve dayanışma içinde olmaları için oldukça önemli. Ancak ne yazık ki ülkemizde sendikalılaşma oranı çok düşük seviyede. Öyle ki ülkemiz sendikalılaşma oranında ILO verilerine göre %4’lük oranla OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada.

Kimse Sendikadan Ayrılmaya Zorlanamaz

Sendika özgürlüğü Anayasa ile koruma altına alınmış bir hak. Dolayısıyla kanunla bile bu hakkın engellenmesi mümkün olamaz. Anayasa’nın 51. maddesine göre; çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın

– Sendikalar ve üst kuruluşlar kurma,

– Bunlara serbestçe üye olma ve

– Üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip.

Ayrıca hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya da zorlanamaz.