S.Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iade ve karşıt inceleme yetkisi verildi

S.Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iade ve karşıt inceleme yetkisi verildi

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KDV İADE VE KARŞIT İNCELEME YETKİSİ VERİLDİ

7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu ile muhtelif Kanunlarda ve KHK’larda

değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı.

KDV Kanuna “Hasılat esaslı vergilendirme sistemi” getirildi. Ticari kazancı

işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest

meslek kazanç deflerine göre tespit edilenlerden, Bakanlar Kurulu

tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların

talep etmesi halinde, hasılatları üzerinden belirli bir oranda KDV ödemeleri

yönünde düzenleme yapıldı.

KDV iadelerinde vergi müfettişlerince yapılacak iade incelemelerinin süresi

üç ay olarak belirlendi. Bu süre idarece 2 aya kadar uzatılabilecektir.

SMMM’lere KDV iadelerinde rapor düzenleme ve katma değer vergisi

iadesine dayanak teşkil eden rapora konu hesap ve işlemlerin

doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere karşıt

inceleme yetkisi verildi.

TÜRKOM MEVZUAT SİRKÜLERİ tamamını okumak için tıklayınız

TÜRMOB