SGK Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA GÜNCELLEME YAPILDI

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerle, özel bina inşatlarında kullanılan asgari işçilik oranlarında güncelleme yapılmıştır.

Gerek ihale konusu işlerde gerekse de özel bina inşaatlarında, SGK’ya bildirilmesi gereken işçilik miktarının hesaplanmasında bu oranların kullanılması gerekmektedir.

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARININ ÖNEMİ NEDİR?

Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110’uncu maddesinde açıklanmıştır. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde SGK ünitelerince araştırma işlemi yapılır.

-ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB