SGK Borç Yapılandırması Uygulama Genelgesi Yayınlandı

7256 sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılması hakkında 2020/45 Sayılı Genelge yayınlandı

Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen,

2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili

hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz

alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.

2) YASAL DAYANAKLAR

7256 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç

duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

GENELGENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ