SGK borç yapılandırmasında en çok merak edilenler

SGK borç yapılandırmasında en çok merak edilenler
SGK borç yapılandırması, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki, SGK para cezalarında af var mı? Kapanan işyerleri nasıl başvuracak? SGK ile davalı işyerleri yapılandırmadan faydalanabilir mi? İşte, borç yapılandırmaya dair en çok merak edilen konular…
 
Torba Kanun ile yürürlüğe konan işverenlerin SGK borç yapılandırması, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Sosyal güvenlik borç yapılandırmasına ilişkin uygulamalar konusunda okuyucularımızın en çok merak ettiği hususları açıklamaya devam ediyoruz.
 
PARA CEZALARINDA AF VAR MI?
 
SGK borç yapılandırmasına başvuranların idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan yüzde 50’lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacak. Bu fırsatın kaçırılmaması için özelikle geçmiş dönemlere ait idari para cezası bulunup henüz tebliğ edilmemişse bunun için işyeri dosyasının bulunduğu SGK’ya müracaat edilmesinde fayda var.
 
ALTERNATİF BAŞVURU SEÇENEKLERİ NELER?
 
SGK borçlarından dolayı işverenlere üç başvuru şekli öngörülüyor. Buna göre SGK tarafından önceden hazırlanan matbu başvuru formu eksiksiz doldurularak en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar;
 
* e-sigorta kanalıyla,
 
* İşyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine elden,
 
* Posta kanalıyla gönderilmeli. Belirtilen tarih geçirilirse yapılandırma hakkı kaybolacak. e-bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular, e-sigorta kanalıyla veya posta yoluyla yapılacak.
 
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih, kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi, kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek. Bu bağlamda okuyucularımıza adi posta yerine taahhütlü, iadeli taahhütlü seçenekleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.
 
KAPANAN İŞYERLERİ NASIL BAŞVURACAK?
 
Kapanma ya da başka bir sebeple SGK (5510 s.) Kanunu kapsamından çıkmış olup daha önce e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacak. Bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekiyor. Bu işyerleri için e-sigorta ya da posta yoluyla başvuru yapılamaz.
 
SGK İLE DAVALI İŞYERLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?
 
SGK aleyhine borç nedeniyle dava açmış olan işverenler de yapılandırmadan faydalanabilir. SGK borçlarıyla ilgili dava açılmış veya kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların Torba Kanun’a göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için açılmış davalardan feragat edildiğine dair bir dilekçenin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekiyor. Dilekçe örneği matbu olup, SGK’dan temin edilerek doldurulabilir.
 
Soru ve sorunlarınız için: isakarakas@hotmail.com
 
YAPILANDIRMA HAKKI HANGİ HALLERDE KAYBEDİLECEK?
 
Torba Yasa ile getirilen kolaylıkların önümüzdeki yıllarda tekrar yürürlüğe konmasıyla ilgili kesin bir garanti yok. Bu nedenle taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmesine dikkat edilmeli. Aksi takdirde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılarak, bu haklardan mahrum kalınabilir. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen diğer taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacak. Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacak.
 
PEŞİN VE TAKSİT TERCİHLERİ SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
 
SGK’ya ilişkin borç türleri için işverenlere hem peşin hem de taksitle ödeme seçenekleri sunuluyor. Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecek. Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının 1 Kasım 2021 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, ilgili borçlar bankaların borç kapatma menüsünden ödenebilecek.

İsa Karakaş