SGK Genelgesi 2017/5 (2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları)

SGK Genelgesi 2017/5 (2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları)

2017 YILI PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISigorta Primleri Genel MüdürlüğüSayı : 24010506/031/90

Tarih: 31 /1/2017

Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE 2017-5

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2017 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 59,25 (elli dokuz lira yirmi beş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca 16/11/2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Günlük kazanç sınırları” başlıklı 82 nci maddesindeki sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük prime esas kazancın 7,5 katı olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

-SGK GENELGESİ 2017/5 TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK

***

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

-2017 YILI ÇALIŞMALARI

-2017 MUHASEBE ÜCRETLERİ TARİFESİ

-2017 YILI VERGİ TAKVİMİ

2017 YILI MUHASEBE VERGİ PARAMETRELERİ

2017 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

2017 Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan, Taban Ücret) Tutarları

Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları