SGK Genelgesi 2020/3 (7196 Sayılı Kanun Hk)

TC
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51592363-010.06.01-E.2667951 13/02/2020
Konu : 7196 sayılı Kanunun geçici 79 uncu maddesi

GENELGE 2020/3
06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 


SGK