İşe giriş bildirgesini verdiğimiz işçi işe başlamadı, Ne yapmalıyız? (Ahmet Metin Aysoy)

İşe giriş bildirgesini verdiğimiz işçi işe başlamadı, Ne yapmalıyız? (Ahmet Metin Aysoy)

SGK İşe giriş bildirgesini verdiğimiz işçi işe başlamadı. İşe giriş bildirgesini nasıl iptal edebiliriz? Ne yapmalıyız? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru:

İşe giriş bildirgesini verdiğimiz işçi işe başlamadı. İşe giriş bildirgesini nasıl iptal edebiliriz?

Cevap:

A-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.

e-sigorta sistemi işe giriş bildirgesinin verildiği gün, bildirgenin iptaline de izin vermektedir.

Bu nedenle, çalışmaya başlaması gerektiği gün içerisinde işe giriş bildirgesi verilen işçinin aynı gün de işe gelmemesi halinde, aynı gün de işe giriş bildirgesi e-sigorta vasıtasıyla iptal edilir.

B-Diğer işyerlerinde başlatılacak sigortalılar

İnşaat, balıkçılık ve tarım dışında kalan işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı günden önceki gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.

e-sigorta sistemi işe giriş bildirgesinin verildiği gün, bildirgenin iptaline izin vermektedir.

Bu nedenle, çalışmaya başlaması gerektiği günden önceki gün işe giriş bildirgesi verilen işçinin, işe gelmemesi halinde, bildirgenin verildiği günü takip eden günde, bildirgenin e-sigorta vasıtasıyla iptal edilmesine sistem izin vermemektedir.

Bu durumda, işçinin işe başlamadığını kanıtlayan tutanak v.b belgelerle sosyal güvenlik merkezine başvurularak, işe giriş bildirgesinin iptali sağlanır.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.BaşmüfettişiDiğer Makaleleri-Asgari İşçiliğin Uygulanmaması İtirazını SGK Nasıl İnceler?-Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Sorular-Cevaplar-Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM’lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır?-Muhasebeciler İçin, Ücret Tediye Bordrosu SGK Denetimi Dosyası-Mali Müşavirler İçin SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinde Özellikli Konular Dosyası -SGK idari Para Cezalarına İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Husus -Büro görevlisi temizlik işinde görevlendirilirse ne olur? -İşveren-İşçi İhtilaflarının Yargıtay Kararlarına Göre Çözümü Dosyası -