SGK İşveren Temsilciliği Uygulamasını Başlatıyor

SGK İşveren Temsilciliği Uygulamasını Başlatıyor


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek

istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, Sosyal Güvenlik İl

Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden

sonuçlandırmak için “SGK İşveren Temsilcisi” uygulamasını hayata geçiriyor.


Uygulama ile hitap edilen kesimler ve paydaşların talepleri dikkate alınarak çok sayıda işçi

istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını en kısa süre içerisinde almak, takip

ederek sorunları hızlı ve nitelikli hizmet sunumu ile sonuçlandırmak amacıyla, taşra

teşkilatındaki personellerin arasından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecek.

Uygulama İlk Olarak Gaziantep ve İzmir’de Başlayacak


Bakanlığın sosyal güvenlik alanında yürüttüğü iş ve işlemler, SGK merkez teşkilatı ile birlikte

81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve ilçelerde kurulu Sosyal Güvenlik Merkezleri

aracılığıyla yürütülüyor. Talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar

işlemlerin tamamına yakını elektronik ortamda gerçekleşiyor. Uygulama ile bürokrasi ve

kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi hedefleniyor.


Böylece işyerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından

belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele

alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, iş ve işlemlerin takibi yapılarak hızlı sonuçlandırılması için

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki personel arasından “SGK

İşveren Temsilcisi” belirlenecek. Uygulama ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl

Müdürlüklerinde başlatılacak, sonuçlarına göre diğer il müdürlükleri de dahil edilecek.


SGK İşveren Temsilcisi; memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından 1 asil ve 1

yedek olmak üzere belirlenerek, ad, soyad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve

görevlendirilen personelin temsil durumuna (asil, yedek) ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik İl

Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili

işyeri işverenlerine bildirilecek. Böylece belirlenen büyük işverenlerin başvuru ve taleplerine

ilişkin işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması sağlanacak.

Kaynak: SGK