SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı


Meslek mensuplarının mücbir sebep halleri durumunda SGK’ya verilecek beyannamenin
ertelenmesi konusundaki uğraşlarımız sonuç verdi ve SGK tarafından düzenleme
yapılarak ilgili mevzuat bölümündeki genelge yayımlanmıştır. Düzenleme tüm taleplerimizi
karşılamasa da meslek mensuplarımız için faydalı bir düzenleme olmuştur. Yapılan
düzenlemeye göre;

1. Meslek mensubunun beyannamenin son gününde
− Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya
yatarak tedavi görmesi,
− Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,
− Tutukluluk veya gözaltına alınması,

Nedenleriyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda mücbir
sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri
ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip
eden günden itibaren 15'inci günün sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu
yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş,  Sayılacaktır.

2. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun
kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar
ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin
sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak
talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip
eden günden itibaren 7'nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk
edecek sigorta primlerinin de bu süre içinde ödenmesi halinde söz konusu
yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır

MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP DURUMLARI:
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin
özellikle Covid-19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme
sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ya
yasal süresi içinde verilememesi nedeniyle işverenlerin mağdur olması, aynı şekilde meslek
mensuplarının kendilerinin veya yakınlarının vefatı halinde beyannamenin SGK’ya
verilememesi sonucunda da işverenlerin mağdur olması nedeniyle SGK nezdinde
düzenleme yapılması için yoğun girişimlerimiz sonucunda ilgili mevzuat bölümünde belirtilen
genelge düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme gereği meslek mensuplarının genelgede
belirtilen mücbir sebep hallerinde işveren tarafından verilmesi gereken beyannamenin
ertelenmesi yoluna gidilmiştir.
1- Bu kapsamda meslek mensubunun;
− Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya
yatarak tedavi görmesi,
− Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,
− Tutukluluk veya gözaltına alınma,

Nedenleriyle Vergi Usul Kanunu'na göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi
kısmının ertelenmesi halinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri”
kısmının ertelenebilmesi için işverenlerce;

a) Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep halleri nedeniyle (bu genelgede
belirtilenlerle sınırlı olmak üzere) Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinin vergi kısmının ertelendiğinin belgelenmesi,

b) Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle
karantina altına alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer hastalıklar
nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma
nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına sebep olan durumun
belgelenmesi,

c) Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin
ibraz edilmesi ve yazılı talepte bulunulması,
Gerekmektedir.


TÜRMOB