SGK prim borç ödeme süresi 03.08. 2023 Tarihine kadar uzatıldı

Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk 
gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.
Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet
yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma 
borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup, bu 
tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.
Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde 
ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve 
yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların 
ödenmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Kuruma-Olan-Borclarin-Son-Odeme-Tarihinin-Uzatilmasi-2023-07-31-04-23-49