SGK Sağlık Uygulama Tebliği (Değişiklikler işlenmiş güncel)


Sosyal Güvenlik Kurumundan:


BİRİNCİ BÖLÜM.............
GENEL HÜKÜMLER .....
1.1 - Amaç .....
1.2 - Kapsam...
1.3 - Dayanak ..
1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları ....
1.4.1 - Sağlık kuruluşları ......
1.4.2 - Sağlık kurumları..


SGK