SGK TEFTİŞ, DENETİM BİLGİLENDİRME NOTLARI

SGK TEFTİŞ, DENETİM BİLGİLENDİRME NOTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)  TEFTİŞ BİLGİLENDİRME NOTLARI (06.04.2015)

1. Sosyal Güvenlik Hakkı Neyi İfade Ediyor? 

2. Sosyal Güvenlik Sistemimiz Nasıl İşliyor? 

3. Sosyal Sigorta İlişkisi Ne Tür Güvenceler Sağlıyor? 

4. Sosyal Sigortalarda Alınan Primler ile Sağlanan Güvenceler Arasında Denklik İlişkisi Var Mıdır? 

5. Sosyal Sigorta Mevzuatının Getirdiği Bazı Yükümlülükler 

6. Sigortalı Olmaktan Vazgeçmek Mümkün Müdür? 

7. Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Neden Önemlidir? 

8. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Neler Yapıyor? 

9. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’mn Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Çalışmaları Nelerdir? 

10. Asgarî İşçilik İncelemesi Neyi İfade Ediyor? 

11, Asgarî İşçiliğin Tespitinde Hangi Yöntemler Kullanılıyor? 

12. Asgarî İşçilik İncelemesi Nasıl Yapılıyor? 

13. Asgarî İşçilik İncelemesinin Yaptırımı Nedir? 

14.Kayıt ve Belgelerin İbrazı Neleri Kapsıyor? 

15.Yasal Defterlerin İncelenmesinde Nelere Dikkat Ediliyor? 

16.Ücret Ödeme Bordrosu ve Diğer Belgelerin İncelenmesinde Nelere Dikkat Ediliyor? 

17. İşin Yürütümü İçin Yeterli İşçilik Bildirmeyen İşverenin Karşılaşacağı MALİYET FARKI Nedir? 

18. Asgari İşçilik İncelemelerinde “Uzlaşma” faaliyeti nedir ve hangi usul ve esasları kapsamaktadır? 

-İŞTE, SGK TEFTİŞ BİLGİLENDİRME DOSYASI (İndir)

KAYNAK: İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

2015

-MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN SGK KAYIT İNCELEME DOSYASI (Ahmet Metin AYSOY)