SGK Teşviklerinin Kaybedilmesine Neden Olan Haller ve Süreleri

Fatih COSKUN Sosyal Güvenlik Denetmeni

SGK Teşviklerinin Kaybedilmesine Neden Olan Haller ve Süreleri

Fatih COŞKUN
Sosyal Güvenlik Denetmeni
İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
fatihsgk.uzman@hotmail.com

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen teşvikler ve bu teşviklerin kaybedilmesi durumu Kamu tarafından yapılan denetimlerin artırıldığı şu dönemde herkes tarafından sorulan ve bence de tüm ilgililerin öğrenmesi gereken bir durum halini almıştır. Öncelikle şunu iyi bilmekte fayda vardır; Denetimler sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmamaktadır, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve Devlet dairelerine intikal eden evraklardan(bankalar vb.) resen yapılan işlemler sonucu da teşviklerinizi kaybedebilirsiniz.

Teşviklerin kaybedilmesi durumu önceden sadece bir yıl olmakla birlikte değişen mevzuat uyarınca bir aya düşürülmüş olup ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içerisinde tekrarlanması durumunda bir yıl olarak uygulanacaktır. Teşvikler sadece sigortasız çalıştırma nedeni ile değil işyerinizde fiilen çalıştırmadığınız kişileri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeniz halinde de kesilecektir. Teşviklerin kaybedilmesi ile ilgili olarak yapılan ana düzenleme 01/04/2017 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’un Ek 14. Maddesidir. Madde bendinde ifade edildiği üzere, 5510 SK, 3294 SK ve 4447 SK’da belirtilen hükümlerden Ek 14. Maddeye aykırı olanlar uygulanamaz. 
Teşviklerin kaybedilmesi durumunun oluşması veya muaf tutulması bazı şartlara bağlanmıştır, özetle bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalardan bazıları şunlardır;