SGK'ya Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve

Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya

tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için

yapılan başvurulardan alınacak başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve

ürünlerden listelerde kalmak için alınacak yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak üzere

listelerdeki değişiklik taleplerinden her bir işlem için alınacak işlem ücreti ile kamu kurumu

niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan protokollere dayalı sözleşmeler hariç

olmak üzere sözleşme imzalamak için alınacak sözleşme ücretleri ile bu ücretlere ilişkin usul ve

esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Usul ve Esasların kapsamı; gerçek veya tüzel kişileri, ilaç firmalarını,

özel sağlık hizmeti sunucularını (vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü

olan özel sağlık hizmet sunucuları dahil), belediyelere bağlı sağlık hizmeti sunucularını,

optisyenlik müesseselerini ve tıbbi malzeme tedarikçilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin on üçüncü

fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve

Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar tamamı için tıklayınız

SGK