Sıfır işçi sayısı asgari ücret desteğinde nasıl dikkate alınıyor?

VEDAT İLKİ Sosyal Güvenlik Uzmanı

SIFIR İŞÇİ SAYISI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE NASIL DİKKATE ALINIYOR?

VEDAT İLKİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı

vedat.uzman@gmail.com 

22.03.2019 Tarihli SGK Genelgesi Asgari Ücret desteğine açıklama getirmiştir.Konuyla ilgili 2019/8 sayılı 36 sayfalık Genelgeyi okumanız gerekecektir.

2019/Ocak ila 2019/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının 2018 yılı Ocak ila Kasım Döneminde En Az Bildirim Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısından Az Olmaması

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

Destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;

-Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır.

-2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 no.lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

- Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

- Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

- Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

- Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

(C) işvereni tarafından 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

 

Ay/Dönem

Uzun Vadeli

Sigorta

Kollarına Tabi

Sigortalı Sayısı

Sosyal Güvenlik

Destek Primine

Tabi Sigortalı

Sayısı

0 (Sıfır) Gün

Bildirim Yapılan

Sigortalı Sayısı

Toplam Sigortalı

Sayısı

2018/Ocak

30

1

1

32

2018/Şubat

29

1

2

32

2018/Mart

29

3

2

34

2018/Nisan

28

5

3

36

2018/Mayıs

29

4

0

33

2018/Haziran

30

4

1

35

2018/Temmuz

32

1

2

35

2018/Ağustos

30

5

3

38

2018/Eylül

32

4

1

37

2018/Ekim

 

3

2

38

2018/Kasım

33

3

2

38

Buna göre; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (Sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan ayın/dönemin tespitinde dikkate alınmadığından, işyerinin uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 2018/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısı (28) baz alınacaktır.

(C) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.

 

Ay/Dönem

Uzun Vadeli

Sigorta

Kollarına

Tabi

Sigortalı

Sayısı

Sosyal

Güvenlik

Destek

Primine Tabi

Sigortalı

Sayısı

0 (Sıfır) Gün

Bildirim

Yapılan

Sigortalı

Sayısı

Toplam

Sigortalı

Sayısı

Destekten

Yararlanma

Durumu

2019/Ocak

26

3

1

30

Hayır

2019/Şubat

28

2

0

30

Evet

2019/Mart

27

2

1

30

Hayır

2019/Nisan

29

1

1

31

Evet

2019/Mayıs

30

1

0

31

Evet

2019/Haziran

32

0

0

32

Evet

2019/Temmuz

30

1

1

32

Evet

2019/Ağustos

28

1

1

30

Evet

2019/Eylül

27

2

0

29

Hayır

2019/Ekim

29

0

1

30

Evet

2019/Kasım

28

1

0

29

Evet

2019/Aralık

27

2

1

30

Hayır

 

DİĞER YAZILARI

-SSK ve Bağ-kur'dan yeni emekli olanlar dikkat!

-MUHTAÇ YAŞLILIK AYLIĞI ARTTI