Sigorta Şirketine ve Sürücüye SGK Borç Çıkarabilir (Ahmet Metin AYSOY)

Sigorta Şirketine ve Sürücüye SGK Borç Çıkarabilir (Ahmet Metin AYSOY)

Sigorta Şirketine ve Sürücüye SGK Borç Çıkarabilir

Malum, trafik kurallarını ihlal etme sonucu can ve mal kaybı günümüzün değişmez problemlerinden biri.

Trafik kuralına uymayanlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre para veya ehliyeti geri alma gibi cezalar uygulanıyor.

Trafik kurallarına uyulmaması Sosyal Güvenlik Kurumu’ nu da ilgilendiriyor.

Şöyle ki;

Trafik kazası geçiren sigortalıya verilen istirahat raporunun üçüncü gününden başlamak üzere, sigortalının tedavisinin bitip çalışabilir durumuna geldiği tarihe kadar geçen her gün için, sigortalının günlük prime esas kazancının ayakta tedavide üçte ikisi, yatarak tedavide yarısı sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği olarak SGK tarafından ödenmektedir.

SGK yaralanan sigortalının işe gidemediği günler için sigortalıya ödediği geçici iş göremezlik ödeneğini sigorta şirketinden veya kazaya sebep veren sürücüden tahsili yoluna gitmektedir.

Trafik kazası sonucu, geçici iş göremezlik ödeneğinin rücusun da, ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı öncelikle sigorta şirketinden (poliçe limiti dâhilinde) yazı ile talep edilmekte, aynı anda sigortalıya da bilgilendirme yazısı gönderilmektedir.

Poliçe limiti tutarını aşan kısmının ise, olaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden tahsil edilmesi amacıyla rücu işleminin başlatılmaktadır.

Ahmet Metin AYSOY

SGK E. Başmüfettişi