Sigortalının Eksik Günü Olmasında Hangi SGK Kodları Kullanılacak?

SİGORTALININ EKSİK GÜNÜ OLMASI HALİNDE HANGİ SGK KODLARI KULLANILMALIDIR?

Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için kullanılan kodlardır. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilir.

Eksik gün kodları aşağıda açıklanmış olup, e-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin/ e-beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi esnasında bu kodlar ile eksik gün sayısının SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. 1’den 29’a kadar 27 adet eksik gün kodu bulunmaktadır. 

SGK EKSİK GÜN KODLARI, AÇIKLAMALARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eksik gün kodları, işverenin çalışanlarını 30 günden az çalıştırması durumunda, kişi
bazında sigortalının kaç gün eksik çalıştığını ve eksik çalışma nedeni ispatlamak için
kullanılan kodlardır. Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet
belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olacaktır. Eksik
çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenecek ancak SGK’ ya verilmeyecektir. Söz
konusu belgeler özel sektör işverenlerince ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından
başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idarelerince otuz yıl süreyle saklanacaktır.
TÜRMOB