ŞİRKET HİSSESİNİ DEVREDEN ORTAKLAR DİKKAT

ŞİRKET HİSSESİNİ DEVREDEN ORTAKLAR DİKKAT  

3 ortaklı bir limited şirketin büyük hissedarıyım. Ortaklarımızdan biri kendi hisselerini kardeşine devretti ve aynı gün bu devir hakkında ortaklar kurulunda karar aldık. Yeni ortağımızın sigortalılığı için SGK'ya biz mi bildirim yapacağız, yoksa vergi dairesinden mi bildirim yapılacak? Herhangi bir cezayla karşılaşmak istemediğimiz için bildirim yükümlülüğünün kime ait olduğunu öğrenmek istiyorum. V. ÇINAR

5510 sayılı Kanun'a göre; limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirilir. Burada bildirim yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir. Ancak, limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarihin, ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kuruma bildirilmesi gerekir.

Bu açıklamalar ışığında; limited şirketinize, mevcut ortaklardan birinin hissesinin bir başkasına devredilmesi yoluyla yeni bir ortak alındığı için, bu yeni ortağın şirket yetkilileri tarafından SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Burada bildirim yükümlülüğü vergi dairelerinde veya ticaret sicil memurluklarında değil, şirket yetkililerindedir. Devir hakkında ortaklar kurulunda karar alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirim yapmanız halinde herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmanız söz konusu olmayacaktır.

ALİ ŞERBETÇİ