ŞİRKET ORTAĞI OLURKEN DİKKAT!

Şirket ortağı olurken dikkat

Okurum F.S.A.’ya şirket ortaklığı yüzünden 220 bin lira vergi borcu çıktı ve 15 yıl sonra e-haciz geldi. Vergi hukuku uzmanı avukat Dr. Serkan Ağar, limited ve anonim şirketlerde küçük ortak olan vatandaşlara, yüklü vergi borcu ve e-haciz tehdidi ile karşılaşmamaları için çarpıcı uyarılarda bulundu.

 Vergi ve SGK borcu nedeniyle milyonlarca vatandaşa 2019 sonunda elektronik haciz (e-haciz) yapıldı. Banka hesapları ve malvarlıkları bloke edildi. E-hacizlerde en büyük şoku yıllar önce bir şirkette “müdür” veya “küçük ortak” olup birkaç evrak imzalayan, sonra bunu unutan vatandaşlar yaşadı. Mağdurlardan şikâyet yağıyor.

Okurum F.S.A.’ya şirket ortaklığı yüzünden 220 bin lira vergi borcu çıktı ve 15 yıl sonra e-haciz geldi. Vergi hukuku uzmanı avukat Dr. Serkan Ağar, şirket ortaklıkları, atılan imzalar konusunda okurlarıma şu uyarılarda bulundu:

Şirket ortağı olurken dikkat

İMZA SİRKÜLERİNDE GEÇENLERE E-HACİZ

“Bu istenmeyen durum, anonim şirketlerde ‘kanuni temsilci’ sayılan yönetim kurulunun, limited şirketlerde şirket müdürü ile müdür olmayan ortağın hissesi oranında vergi borcundan sorumlu olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen vergi dairesi, e-haciz uygulamalarında şirketlerin sorumlularını Ticaret Sicil Gazetesi’nden tespit edip işlem yapmak yerine, şirketlerle ilgili imza sirkülerlerinde adı geçen çalışanlara da e-haciz uygulaması yapıyor.

DEVİR İŞLEMİNİN İLANI ŞART

Limited şirkette ortağın şirketteki sermaye payını, yani hissesini devretmesi durumunda, payını devreden kişi, kendi dönemine ait vergi borcundan sermaye hissesi oranında doğrudan doğruya sorumludur. Birçok kişi, limited şirketteki hissesini noterde devrettikten sonra işlem tamamlanmış sanıyor. Oysa bu devir işleminin ticaret sicil memurluğuna verilip Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı gerekiyor.

KİMİN ADI VARSA ONA HACİZ

Anonim şirkette, kanuni temsilci konumundaki yönetim kurulu üyeleri sorumlu. Ortakların sorumluluğu yok. Bu nedenle, vergi dairesince şirketin vergi borcunun yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvarlığından tahsili yoluna gidilmeden önce, şirket ana sözleşmesinin ve ticaret sicili kayıtlarının incelenmesi, temsil yetkisinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığının belirlenmesi önem taşıyor. Ancak uygulamada vergi dairesi kayıtlarındaki imza sirkülerinde kimin adı varsa onlar hakkında işlem yapıldığı görülüyor. 

BORÇ ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLABİLİR

Müvekkilim F.S.A.’nın başına da bu geldi. F.S.A.’nın eski eşinin telkiniyle R. unvanlı bir anonim şirketin kâğıt üzerinde kanuni temsilcisi olarak görünmesi nedeniyle 2005’e ait vergi borçlarının tahsili için banka hesaplarına haciz konuldu. Açtığımız davada, Ankara 6. Vergi Mahkemesi (4/12/2019 tarih 2019/995 Esas sayılı) emsal kararı ile zamanaşımı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TEMİZLİKÇİ, ÇAYCI KANUNİ TEMSİLCİ�

Ülkemizde bu sorun kanayan bir yara. Çoğu zaman kâğıt üstünde devasa cirolara sahip olan firmaların kanuni temsilcilerinin sekreter, hizmetli, temizlikçi, çaycı gibi insanlar olduğunu görüyoruz. Cüzi tutarlar ödenerek adlarına şirket kuruluyor. Milyonluk vergi borcu yanında bir de ceza mahkemesinde yargılanma riski var. Birçok kişi de eşini, kardeşini, akrabasını, arkadaşını kırmamak için limited şirketlere ortak, anonim şirketlere yönetim kurulu üyesi oluyor. Özellikle bu durum eşler arasında çok yaygın. Bu durumun boşanmaya kadar varan neticeleri yaşanıyor. Birilerinin gönlü olsun diye böyle bir külfet altına kesinlikle girmeyin.

İMZANIZA SAHİP ÇIKIN, BORÇ OLARAK DÖNMESİN

İmzanıza sahip çıkın. Bir şey olmaz diyerek imza attığınız iki-üç evrak, 10-15 yıl sonra çok ciddi vergi ve prim borçları olarak karşınıza çıkabilir. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Ortağı veya yönetim kurulu üyesi olduğunuz şirket hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz veya faaliyetiyle ilgili kuşkularınız varsa hiç gecikmeden ilişkinizi sonlandırın, gerekli muameleyi yapın ve bunun Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanını takip edin. Aksi halde çok geç olabilir. E-hacizle karşılaşırsanız mutlaka yasal haklarınızı kullanın.”

Avukat Ağar’ın dediği gibi, şirket ortaklığınız varsa dikkat. İmzanıza sahip çıkın, 15 yıl sonra e-haciz’le başınız ağrımasın.

Oya Armutçu

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/oya-armutcu/sirket-ortagi-olurken-dikkat-41413059