Şirketlerin halka arzında yeni dönem

Şirketlerin halka arzında yeni dönem

Yeni SPK tebliğine göre, halka arz olacak şirketler aktif toplam ve net satış hasılatı koşullarını karşılaması gerekecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay tebliğinde değişikliğe gitti; halka arz olacak şirketlerin aktif toplam ve net satış hasılatı koşullarını karşılaması gerekecek.

Buna göre, halka arz olacak bir şirketin aktif toplamının 10 milyon Türk Lirasından, net satış hasılatının da 5 milyon Türk Lirasından az olmaması şartı aranacak.

Yatırım ortaklıkları bu koşulun dışında bırakıldı. Söz konusu şartlar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar ve kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar için de uygulanmayacak.

Tebliğ, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.