SORU VE CEVAPLAR İLE 2023 YILI EVDE BAKIM AYLIĞI

AHMET METİN AYSOY SGK E BAŞMÜFETTİŞİ

Soru ve Cevaplar İle 2023 Yılı  Evde  Bakım Aylığı

AHMET METİN AYSOY

SGK E BAŞMÜFETTİŞİ


Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca yapılan maddi sosyal yardım desteğidir.

Aylık ödeme 2023 yılında ne kadar?

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek olan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen evde bakım maaşında artış yapıldı. Aylık ödeme 2023 yılında 4.337 TL’ye yükseltildi.

Evde bakım maaşından yararlanma koşulları nelerdir?

Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır:

  1. Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekir.
  2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2023 yılı için 5671 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.
  3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

Evde bakım maaşı için engelli birey ile bakıcısı aynı evde oturmalı mıdır?

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile akrabanın aynı adreste ikamet etmesi esastır. Ancak, bakıma ihtiyacı olan engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması durumunda bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda, bakıma ihtiyacı olan engellinin yirmi dört saat içindeki tüm bakım ihtiyacının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat bakıma ihtiyacı olan engelli ile birlikte olunması ve bakım raporunda sekiz saatten az olmamak üzere kaç saat birlikte olunacağının belirtilmesi gereklidir.

Evde bakım maaşı için müracaat nereye ve nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar. Gerekli belgeler :

Başvuru dilekçesi,

Engelli kişinin engelli raporu,

Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgâh adres belgesi).

Hanede yaşayanların gelir durumunu gösterir maaş bordrosu, varsa kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belgeler,

Engelli kişiye ait iki adet resim,

Engelli kişi okuyorsa öğrenim belgesi,

Engelli birey için vasi kararı varsa vasi belgesi, anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı gerekmektedir. Burada boşanma gerçekleşmemiş, ebeveynlerden biri evden ayrı yaşıyor olsa da ayrı yaşayan ebeveynin de geliri beyan edilecektir

***

-AHMET METİN AYSOY'dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

***

YASAL UYARI