Sosyal Güvenlik Sistemindeki İstihdam Teşvikleri

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ve ETKİLERİ 

SUNUMUN KAPSAMI

(1) Kavram ve tanım

(2) İstihdam teşviklerinin amacı

(3) Teşvik türleri ve araçları

(4) İstihdama etkileri

KAVRAM ve TANIM

(1) Teşvik (özendirme)

(2) İstihdam teşviki

(a) Dezavantajlı gruplar

(b) Doğrudan veya dolaylı

(c) Maddi avantaj sağlanması

TEŞVİK SİSTEMİNİN AMAÇLARI

(1) Genel istihdamı desteklemek.

(2) Dezavantajlı grupların istihdamını desteklemek.

(3) Nitelikli işgücünün istihdamını teşvik etmek.

(4) Kayıtlılığı teşvik etmek.

(5) İş kazalarını azaltmak

-SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ve ETKİLERİ  tamamı için tıklayınız 

Prof. Dr. Tekin Akgeyik' ın Sunu 

KAYNAK: http://www.iktisadidayanisma.com