Sosyal Güvenlik Yasalarında yapılan son düzenlemeler


19.07.2019 Tarihli ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 Sayılı “Gelir Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki
kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan değişikliklerin maddenin eski ve yeni haliyle birlikte özet açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 


İSTANBUL SMMM ODASI