Sosyal Güvenlikte Mucbir Sebep Halleri ve SGK Uygulamaları

Sosyal Güvenlikte Mucbir Sebep Halleri ve SGK Uygulamaları

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE MUCBİR SEBEP HALLERİNDE SGK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE İŞVERENLERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

5510 sayılı Kanun’un 91 inci maddesine göre; Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır

hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ve sigortalılar ile yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalıların, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme süreleri ertelenmektedir.

-SGK MEVZUATINDA MUCBİR SEBEP HALLERİNDE SGK UYGULAMALARI yazının tamamı için tıklayınız

KAYNAK:  TÜRMOB