Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Suç gelirlerine karşı yeni önlem

Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslarda yer alan gerçek kişilerin kimlik tespitinde, Türk ilgilinin bilgilerinin doğruluğu, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun yanı sıra, üzerinde TC kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri üzerinden de teyit edilebilecek.

2017/10938    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik