Süresi Uzatılan Borç Yapılandırma ve Matrah Artırımı Uygulama Takvimi

Süresi Uzatılan 7440 Sayılı Kanun Yeni Uygulama Takvimi


Uzatmaya istinaden uygulama takvimi yeniden oluşmuştur 

Bilindiği üzere, 7440 Sayılı Kanın uygulanmasında başvuru süreleri 31.05.2023 tarihinde sona
ermektedir.

Başvuru süresi; 30 Haziran 2023 gün sonuna kadar uzatılmıştır. (30 Haziran 2023 Tarihi Kurban
Bayramı tatiline rastladığı için süre, tatil sonrası ilk mesai günü olan 03.07.2023 tarihine uzamıştır)

Uzatmaya ilişkin 7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26/05/2023 gün ve 32202 Sayılı Resmî gazetede
yayımlanmıştır.

Uzatılan süreler ile ilgili olarak hazırladığımız TAKVİM aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

BAŞVURU SÜRESİ UZAYAN KONULAR:

Kanunun 2. Maddesinde sayılan tüm Kesinleşmiş alacaklar, (Kamu kurum ve kuruluşlarının
alacakları),

Kanunun 3. Maddesinde belirtilen Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, (Vergi
mahkemesi, Bölge İdare mahkemesi ve Danıştay da bulunan ihtilaflar)

Kanunun 4. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
Kanunun 5. Maddesinde belirtilen Matrah ve vergi artırımı başvuru süreleri, (Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi, Muhtasar Matrah artırımı ve Katma Değer Vergi artırımı)

Kanunun 6. Maddesinde belirtilen İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Stok ve
Kasa / Ortak alacakları düzeltmesi)

Kanunun 7. Maddesinde belirtilen Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

Kanun 8. Maddesinde belirtilen Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik

işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

Kanun 10. Maddesinde belirtilen diğer hükümlerde yer alan alacaklar (Meslek odalarının
alacakları ve diğer kurum alacakları)

Başvuru süreleri uzatılan yukarıdaki konulardaki ÖDEME SÜRELERİ ‘de 31.07.2023 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR. 


İSTANBUL SMMMO