Tapu Harcı Gider Yazılabilir Mi?

MEHMET ALI MIZIRAK Bağımsız Denetçi- SMMM

TAPU HARCI GİDER YAZILABİLİR Mİ? 


MEHMET ALI MIZIRAK

Bağımsız Denetçi- SMMM 

malimizirak@hotmail.com 


             Uygulamada gayrimenkul alımı sırasında ödenen tapu harcının, emlak komisyonun, tellaliye giderlerinin işletmelerce giderleştirilmesi ya da maliyete intikal ettirilmesi konusunda tereddütte düşülmektedir. Tapu harcı doğrudan gider yazılabilir mi? Yoksa maliyete intikal ettirilmek zorunda mıdır? Ya da bu bir seçimlik hak mıdır?

             Gayrimenkulden Ne Anlaşılması Gerekir ?

MK 704. maddesine göre gayrimenkuller; arazi, kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşur.

            Aslında bu sorunun çözümünü Vergi Usul Kanunu açık olmasa da belirtiyor, şöyle ki;

Vergi Usul Kanunu / Madde 270

             Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:

             1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;

             2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

(2365 sayılı Kanunun 49. maddesiyle değişen fıkra) Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler

            Dikkat edileceği üzere kanun hükmü bize girer ! diyerek zorunlu unsurları saymış, ardından da mükelleflerin gider yazmakta ya da maliyete intikal ettirmede seçimlik hakka sahip olduğu unsurları saymıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki mükelleflerin giderleştirme ya da maliyete intikal ettirme konusunda seçimlik hakka sahip oldukları unsurlar kanun maddesinde sayılanlarla sınırlı değildir, bunlara benzeyen giderler için de aynı durum söz konusudur.

             Sonuç olarak 

             Tapu harçlarını, emlak komisyonları, emlak alım vergilerini mükellefler dilerlerse doğrudan gider yazabilecekleri gibi dilerlerse de gayrimenkullerin maliyetine intikal ettirerek aktifleştirmek suretiyle gider yazabilecektir 


DİĞER YAZILARI