Taşeron işçilerinin alacak ve tazminatlarını kim nasıl ödeyecek?

Taşeron işçilerinin alacak ve tazminatlarını kim nasıl ödeyecek?

Taşeron işçilerinin alacak ve tazminatları devlet garantisinde

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerdeki bir milyonu aşkın taşeron işçisinin kadroya alınması işlemleri 02/01/2018 günü itibarıyla fiilen başladı.

Bu kadar olağanüstü sayıda çalışanın topluca devlette istihdam garantisine kavuşması cumhuriyet tarihimizde bir ilki oluşturmaktadır.

Buna karşın bilgi kirliliği, yanlış yönlendirmeler ve bilgi eksikliği nedeniyle taşeron işçilerinin hatta bazı kamu kurumları ile belediyelerin kafaları biraz karışık.

Özelikle kadroya geçecek işçilerin yıllarca çalışmaları karşılığı olan tazminatları, izin ve diğer alacakları, hakları ile ilgili mahkemelerden feragat… hususlarında tereddüt ve endişeler söz konusu olmaktadır.

İŞ HUKUKU VE YARGITAY AÇISINDAN ASIL İŞVEREN SORUMLU

Kamu ve özel tüm taşeron işçilerinin ücret, fazla mesai, izin kıdem tazminatı ve diğer tüm alacakları iş hukukumuz gereği zaten taşeronla birlikte asıl işverenin sorumluluğunda.

Başka bir deyişle asıl işveren her halükârda sorumlu ve ödenmesini sağlamak zorunda. Aksi takdirde asıl işveren bizzat kendisi ödemek zorunda kalmaktadır.

İstisnasız tüm yargı kararlarında da taşeronla birlikte asıl işveren, taşeron işçilerinin tüm alacak ve tazminatlarından dolayı müteselsil (birlikte) sorumlu tutulmaktadır.

TAZMİNAT VE ALACAKLAR 2014’TEN BERİ DEVLET GARANTİSİNDE

Taşeron işçileri lehinde bulunan hukuk sistemimizdeki bu düzenlemeler ile olumlu yargı kararlarına rağmen kamuoyunun hatırlayacağı üzere bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetleri ve talimatları gereğince 2014 yılında yapılan düzenleme ile taşeron işçilerine yeni haklar getirilmişti.

Kıdem tazminatlarını taşeron yerine bizzat devletin ödemesi zorunluluğu getirilerek taşeron işçilerinin kıdem tazminatları bir nevi devlet garantisine alınmıştı.

2014 yılındaki taşeron düzenlemesinde personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çoğu zaman bir yıldan az süreli olması nedeniyle taşeron işçileri kıdem tazminatı ve yıllık izin kullanımı ve diğer haklarını maalesef kullanmakta sıkıntı yaşıyorlardı.

Yapılan düzenleme ile ihale süresi 3 yıla kadar çıkarılarak işçilerin bu sıkıntıları giderilmişti. Ayrıca işçilerin;

Ücretlerin zamanında eksiksiz ödenmesi sağlandı.

Taşeron işçilerinin hakları aynen kamudaki personel gibi takip edilmesi için özlük dosyalarının çalıştıkları Kamu İdaresi tarafından tutulması sağlandı.

Kıdem tazminatları taşeronun inisiyatifine bırakılmadı, bizzat Kamu Kurumları tarafından ödenmesi sağlandı.

Peki neden hâlâ bazı tereddütler ve endişeler söz konusu?

YENİ DÜZENLEMEDE İŞÇİ TAZMİNAT VE ALACAKLARI

Kadroya geçecek taşeron işçilerinin birikmiş kıdem tazminatları haklarının aynen korunması söz konusudur.

Bu konuda 2014 yılında yapılan düzenleme gereği 11/09/2014 tarihi ve sonrasında taşeron işçisi olarak çalışanların 11/09/2014 tarihinden önceki dönemlere ait aynı Kamu Kurumlarında ve aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı Kamu Kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış süreler için de kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.

Keza taşeronların tasfiyesi sonrasında taşeron işçilerinin iş sözleşmeleri çalıştıkları Kamu İdaresine devri söz konusudur.

Dolayısıyla işçilerin varsa yıllık izinleri de aynen korunmaktadır. Ücret ve diğer hakları da...

Görüldüğü üzere yapılan düzenlemede taşeron işçilerinin başta tazminat ve yıllık izinleri olmak üzere hakları korunmakta ve iyileştirilmektedir.

TAŞERON İŞÇİLERİ KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULMALI

Maalesef ta 2014 yılından beri yapılan tüm bu olumlu düzenlemeler, işçilere ve kamuoyuna yeterli ölçüde anlatılamadı.

İşçilerin hakları konusunda son derece duyarlı olmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun bu konuda özverili çabalarına rağmen yalnız kaldığı görülmektedir.

Bu bağlamda başta taşeron işçileri olmak üzere kadroya geçirme çalışmaları yapan tüm kamu kurumları ve belediyeler ile taşeronlara sağlıklı ve anında gerçek bilgiye ulaşmalarının sağlanması, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve bu konudaki tüm sorun ve sorulara derhal cevap verecek nitelikte işin ehli uzmanlardan oluşturulacak “Taşeron İşçileri Koordinasyon Kurulu”nun teşkili son derece elzemdir.

***

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Değerli okuyucularımız bu yazımızı özelikle taşeron işçilerinden gelen çok yoğun sorular nedeniyle taşeron işçilerine ayırdık... Hemen belirteyim ki okuyucularımızdan sayın Muzaffer İşcan’ın doğum borçlanması konusundaki erkeklerin askerlik borçlanmasına göre eşitsizlik durumunu önemine binaen ayrı bir yazıya konu edeceğim.

Yine Sayın İsmail Yüksel’in emeklilikte yaşa takılanlar ve düşük gelirlilerin emeklilik maaşının düşmesi ile ilgili sorusunu da ayrı bir yazıya konu edeceğim.

Okurlarımızdan Bursa’dan sayın Ali Rıza Özaydın’ın şahsında tüm muhasebecilere gazetemizle ilgili güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette muhasebecilerin de sorularını cevaplayacağım. Emeklilikle ilgili soru soran okuyucularımızın sorularını ise emeklilikle ilgili yazılarımızda ayrıca cevaplayacağım...

***

NOT: Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi, Nasıl Erken Emekli olurum? Nasıl Yüksek Emekli Maaşı Alırım? Kıdem Tazminatı Ne Kadardır? Kıdem Tazminatım Ödenmedi Nasıl Bir Yol İzlemeliyim? Haksız Yere İşten Atıldım, Nasıl Hakkımı Alırım? Yıllık İzinim Ne kadar? İş Kazası Geçirdim, Haklarım Nelerdir? Ayrıca İş Sağlığı, Mazeret İzinleri, Annelik İzinleri, Doğum Yardımları, 65 Yaş Ve Özürlü Maaşı, Malulen Emeklilik, Gazi-Şehit Maaşı, Ücret Alacakları, İş Güvencesi, Genel Sağlık Sigortası, Çalışan Hakları Ve Hak Arama Yolları, İhbar Tazminatı, SSK, SGK, BAĞ-KUR, İŞKUR, İşsizlik, En Etkili İşe Başvuru Yolları… Ve Çalışma Hayatına İlişkin Tüm Sorularınızı; isa.karakas@tg.com.tr bekliyoruz.

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

www.turkiyegazetesi.com.tr