TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs

2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış

finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından

ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan

gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%15 oranında stopaj yapılacaktır. Daha önce stopaj oranı %10’du. 

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB