Ticari ve Binek Araçlara Toplu Düzenlenen Fatura Kayıtlarına Dikkat

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

TİCARİ VE BİNEK ARAÇLARA AİT TOPLU DÜZENLENEN  (TAŞIT TANIMA)  AKARYAKIT  FATURA KAYITLARINA DİKKAT

 

Şirketler yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamak amacı ile, bazı kampanya ve indirim uygulamalarından faydalanmaktadırlar. Tedarikçi  firmalar  çeşitli isimler ile uyguladıkları  indirimli akaryakıt satışlara örnek olarak ‘’ taşıt  tanıma sistemi’’  veya ‘’Oto bil ‘’ uygulaması gösterilebilir.  

İndirimli yakıt alımından yararlanmak isteyen  şirketler, tedarikçi firma ile indirim oranında anlaştıktan sonra sözleşme imzalayarak şirkete  alım limiti   tanımlaması yapılır. Sonra  DBS sistemine  (Doğrudan Borçlandırma Sistemi/ otomatik Tahsilat ) a anlaşmalı banka kanalı ile  kayıt olunması ile sürecin  başlangıç işlemleri tamamlanmış olur.

Ayrıca,

·      Araç Ruhsat fotokopilerinin verilmesi  veya bilgi formlarının doldurulması

·      Vergi levhasını

·      İmza sirküleri

·      Yetkili kişilerin iletişim bilgileri

·      Diğer belgeler

İlgili kuruma verilmesi, tedarikçi firma   araç bilgilerini  sisteme detaylı bir şekilde giriş kayıtlarını yapması ile süreç devam eder.

. Bu kayıtlar da,

·      Marka

·      Model

·      Plaka

·      Hususi/ticari ayrımı

·      Modeli

Yer alır.

Sisteme giriş kayıtları yapılan araçlara taşıt tanıma  aparatlarının  monte edilmesi veya akıllı anahtar verilmesi ile Süreç  tamamlanmış olur.

Bazen yanlış girişler olabilmektedir. Örneğin Doblo/ Kango tipindeki araçlar Hususi / binek oto olabildiği gibi  genelde Kamyonet vasfına sahiptirler.  

Araç bilgileri girişlerinin  doğru olması özelikle maliyet hesaplarının detaylı tutulduğu işletmelerde gider çeşidi için daha da önem arz etmektedir.  

Uygulamada çoğu zaman akaryakıt  alan şirketlere tedarikçi firma tarafından alım yapan   bütün  şirket araçları için  toplu fatura düzenlenmekte ve araçlara ait yakıt alım bilgi listesi  şirketlere mail ortamı  veya kağıt ortamında  gönderilmektedir.

 

Binek oto yakıt  gider kısıtlaması sebebi ile konu  01.01.2020 tarihinden  sonra  biraz daha önemli hale gelmiş bulunmaktadır

Şöyle ki ;

Bilindiği üzere 7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile  Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68’ inci maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. 1. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. (40/1) 2. Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilecektir. (40/5)

Gider kısıtlamasının hesaplanmasında faydalı olacağı için Taşıt Tanıma/ oto bil  gibi  sözleşmeler  düzenlenirken , dikkat ve özen gösterilmeli, daha önceden sözleşme yapıldı ise  listelerin yenilenmesi, Ticari Araç/Binek Araç ayırımının ruhsata yer alan bilgilere ilave olarak  ÖTV ödeme listesinde gösterilen 87.03 (Binek Oto) ve 87.04 (Ticari Araç) kodlaması şeklinde  olması, ve tedarikçi firmadan mümkünse faturaların ve eki listelerin binek oto ve ticari araç için ayrı ayrı alınması,  gider kısıtlaması ile KDV kısıtlaması  hesaplamalarının basit şekilde yapılmasına  ve  kayıtlama yapan şirket muhasebesine   zaman ve emek bakımından yarar sağlayacağı şüphesizdir.

Bu makalenin yazılmasında desteğini esirgemeyen üstat SMMM-Bağımsız Denetçi Sn. Selahattin İPEK e çok teşekkür ederim 

Saygılarımla

Memduh ÖZCAN

SMMM

Bağımsız Denetçi  


DİĞER YAZILARI  

-Maliye'de Meslek Mensuplarının İstihdam Edilmesi 

-Sat Kirala Geri Al Uygulamasının Dayanılmaz Cazibesi 

-İZLEYEN YIL GELEN FATURADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İNDİRİMİ

-İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI