Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Kazanç Dağıtımında Yeni Düzenleme

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına Yeni Düzenleme

25 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) ile yeni düzenleme yapılmıştır.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan “İşleme dayalı kâr yöntemleri” ibaresi “İşlemsel kâr yöntemleri” şeklinde, (e) bendinde yer alan “üç yılı” ibaresi “beş yılı” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) tamamı için tıklayınız