TURİZM PAYI BEYANNAMESİNİ KİMLER VERECEK?

 TURİZM PAYI BEYANNAMESİNİ KİMLER VERECEKTİR? TURİZM PAYI MÜKELLEFİ VE ORANLARI

2 Kasım 2019 Tarihli ve  30936 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile;  11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre,

Bileşik tesisler; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle faaliyette bulunan turizm kentleri, turizm kompleksleri ve tatil merkezleri BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

Konaklama tesisleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş (Belediye veya diğer kurumlar ) tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren;
-Oteller,
-Tatil köyleri,
-Butik oteller,
-Konaklama içeren özel tesisler,
-Moteller,
-Hosteller,
-Pansiyonlar,
-Apart oteller
-Konaklama içeren kırsal turizm tesisleri (dağ evi, köy evi, çiftlik evi, yayla evi ve oberj) ile kampingler)  BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır.

-Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

-Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

-Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

-Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

 -Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

- Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların ilk beyanname gönderilmeden önce turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. (7183 SK Md 6-(4) )