Türkiye denetim ve bağımsız denetim standartlarında değişiklik yapıldı

Türkiye denetim ve bağımsız denetim standartlarında değişiklik yapıldı

Türkiye denetim ve bağımsız denetim standartlarında değişiklik yapıldı

Değişikliklerle ilgili tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

-Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200) resmi gazetede yayımlandı

-Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)

-Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)

KGK