TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları Resmi Gazetede yayımlandı

TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

10 Haziran 2022 Tarihli ve 31862 Sayılı Resmî Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 49*******04 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali ÇELEBİCAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
27.10.2021 gün ve 2021/K-8947/696 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.03.2022 tarihinde başlanmış olup,
18.09.2022 tarihinde son bulacaktır.

2- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 23*******06 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Ömer KURDAŞ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.09.2021 gün ve
2021/K-8905/654 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.03.2022 tarihinde başlanmış olup, 13.09.2022 tarihinde
son bulacaktır.

3- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******36 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Muhsin AYDIN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 09.11.2020 gün ve
2020/2941-3132 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına
daha önce almış olduğu disiplin cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 05.02.2023 tarihinde
başlanacak olup, 05.08.2023 tarihinde son bulacaktır.

4- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 11*******34 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rıza COŞKUN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 07.10.2020
gün ve 2020/110-52-03 sayılı, 07.10.2020 gün ve 2020/14-52-02 sayılı kararları ile “6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ve “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir.
Cezaların uygulanmasına 11.09.2021 tarihinde başlanmış olup, 12.03.2023 tarihinde son
bulacaktır.

5- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 13*******10 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuz TEMİZGÜL’e Birlik Disiplin Kurulu’nun
24.09.2021 gün ve 2021/K-8909/658 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.04.2022 tarihinde başlanmış olup,
21.10.2022 tarihinde son bulacaktır.

6- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 11*******20 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Erdal ÖREN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 24.02.2021 gün ve 2021/27-
72-12, 2021/28-72-13, 2021/29-72-14, 2021/40-72-05, 2021/41-72-06, 2021/42-72-07, 2021/67-
72-08, 2021/87-72-15, 2021/88-72-16, 2021/2021/125-72-17, 2021/126-72-18, 2021/127-72-19,
2021/128-72-20, 2021/129-72-21, 2021/130-72-22, 2021/133-72-09, 2021/158-72-10 sayılı
kararları ile 17 adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına
10.03.2022 tarihinde başlanmış olup, 26.03.2039 tarihinde son bulacaktır.

7- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******16 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenel DÜZYURT’a Birlik Disiplin Kurulu’nun
27.10.2021 gün ve 2021/K-8945/694, 2021/K-8946/695 sayılı kararları ile 2 adet “12 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce
almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 13.03.2023 tarihinde başlanacak olup, 14.03.2025
tarihinde son bulacaktır.

8- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 32*******44 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Vedat ERİLLİ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.06.2021 gün,
2021/K-8811/560 ve 24.09.2021 gün, 2021/K-8906/655 sayılı kararları ile 2 adet “12 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce
almış olduğu disiplin cezaları esas alınarak 07.11.2033 tarihinde başlanacak olup, 08.11.2035
tarihinde son bulacaktır.

9- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 25*******68 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yüksel ÇOLAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 01.10.2020
gün, 2020/2828-3019 sayılı, 05.11.2021 gün, 2021/3409-3599 sayılı, 04.11.2021 gün, 2021/3440-
3630 sayılı kararları ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 14.04.2022 tarihinde başlanmıştır.

10- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 44*******08 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Halil ULUDAĞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 30.10.2020 gün,
2020/2906-3097 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.04.2022 tarihinde başlanmıştır.

11- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 17*******88 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulhalük ATİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun
15.10.2020 gün, 2020/2876-3067 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.04.2022 tarihinde
başlanmıştır.

12- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Oda Disiplin Kurulu’nun
17.12.2020 gün, 2020/3153-3348 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.04.2022 tarihinde
başlanmıştır.

13- Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 26*******44 T.C. Kimlik
No.lu, Serbest Muhasebeci Çiğdem ÖNAL’a Oda Disiplin Kurulu’nun 23.12.2021 gün, 2020/64
sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde
itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.05.2022 tarihinde
başlanmış olup, 06.11.2022 tarihinde son bulacaktır.
 6519/1-1