TÜRMOB' tan Mali Müşavirlere Meslekten Çıkarma Cezası

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

26 Kasım 2020 Tarihli ve 31316 Sayılı Resmi Gazete

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1-Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Oktay
TUTKUN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 02.09.2020 gün, 123, 124, 125 sayılı kararları ile üç ayrı “6
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 24.10.2020 tarihinde başlanmış
olup, 26.04.2022 tarihinde son bulacaktır.

2-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Güner
ÇOPUR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 09.10.2019 gün ve 2019/32-11-07 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.08.2020 tarihinde başlanmış olup,
13.08.2021 tarihinde son bulacaktır.

3-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 02.04.2020 gün ve 2020/2584-
2795 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.10.2020 tarihinde başlanmıştır.

4-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsa
AKBULAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 12.03.2020 gün ve 2020/2519-2730, 2020/2520-2731,
2020/2518-2729 ve 2020/2521-2752 sayılı kararı ile 4 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına
11.10.2020 tarihinde başlanmıştır.

5-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Yüksel ÇOLAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 14.05.2020 gün ve 2020/2638-2849 sayılı
kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.10.2020 tarihinde başlanmıştır.

6-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet
Ali OKTAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.02.2020 gün ve 2020/2493-2704 sayılı kararı ile
“Meslekten Çıkarma” ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezaları verilmiş,
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.10.2020
tarihinde başlanmıştır.

7-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet
Ziya ŞAHİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.03.2020 gün, 2020/2565-2776 sayılı kararı ile “12 Ay
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının
bitiş tarihi esas alınarak, 23.09.2021 tarihinde başlanacak olup, 23.09.2022 tarihinde son
bulacaktır.

8-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Bülent SUNAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 19.03.2020 gün, 2020/2546-2757 sayılı
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.10.2020 tarihinde
başlanmış olup, 03.04.2021 tarihinde son bulacaktır.

9-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Sadık ÖZGÖZ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.04.2020 gün, 2020/2581-2792 sayılı kararı
ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.10.2020 tarihinde
başlanmış olup, 04.04.2021 tarihinde son bulacaktır.

10-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Halil İbrahim PEKDEMİR’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2019/K8270/19 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.
Cezanın uygulanmasına 03.11.2020 tarihinde başlanmış olup, 03.05.2021 tarihinde son bulacaktır.
11-İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hüseyin
ÖZDEMİR’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 20.11.2019 gün ve 2019/K-8282/31 sayılı kararı ile
“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.10.2020 tarihinde
başlanmıştır. 9692/1-1