TÜRMOB'tan KDV Beyanı Hakkında Önemli Açıklama


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında yer alan 1.2.2019 tarihli duyuru güncellenmiş olup; tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de, tevkifatı yapan mükellefler tarafından “109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırında indirim konusu yapılabileceği belirtildi.


TÜRMOB