TÜRMOB'TAN VERGİ LEVHASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Vergi levhası yazdırmayı unutmayın

TÜRMOB'TAN VERGİ LEVHASI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı

Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci,

serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla,

gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1

Nisan 2020 ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 2020 tarihinden

itibaren, vergi levhalarını 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar yazdırmaları

gerekmektedir.

Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya meslek

mensuplarımız ayrıca imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir.

TÜRMOB YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 

TÜRMOB