ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM/İSTEMİYORUM SEÇENEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Değerli Meslek Mensubumuz,
Bilindiği üzere, 7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesine eklenen on dördüncü fıkra ile 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene ayrıca destek olarak sağlanacaktır.

Bu kapsamda “İşveren Sistemi - Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılacak tanımlama programlarında revize yapılarak, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” ve “yararlanmak istemiyorum” seçenekleri ile ücret desteğinden yararlanıp yararlanılmayacağı işverenlerin tercihine bırakılmıştır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal ettirilen taleplerden, sehven “yararlanmak istiyorum” seçeneğinin işaretlendiği ya da yine sehven “yararlanmak istemiyorum” seçeneğinin işaretlendiği belirtilerek, tercih değişikliğinde bulunulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, sehven “yararlanmak istiyorum” ya da “yararlanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyen ve tercih değiştirmek isteyen şverenlerimizce, İşveren Sistemi programlarında yer alan “4447/geçici 19. madde listeleme-liste” menüsü vasıtasıyla 01.02.2019 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için yapılan  tanımlamanın silinmesi,

• Daha evvel sehven ücret desteğinden yararlanmak istiyorum seçeneği seçilen ancak ücret desteğinden yararlanılmak istenmeyen sigortalı için “yararlanmak istemiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,
• Daha evvel sehven ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum seçeneği seçilen ve bu defa ücret desteğinden yararlanılmak istenen sigortalı için “yararlanmak istiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması, mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 17103/27103 kanun numaralı belge verilen sigortalı için bahse konu ekran vasıtasıyla tanımlamanın silinmesi ve yeniden tanımlama yapılmaması halinde, tanımı silinen sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu sistemlerince hata listelerine düşürüleceğinden, tanımlaması silinen sigortalı için eş zamanlı olarak yeni tanımlamanın sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 17103/27103 kanun numarası kapsamında 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların ücret desteğine ilişkin program çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlandığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yücel Akdemir