Ücret ve prim desteğinde cezalı çıkışlara dikkat

Cengiz TÜRK SMMM - Denetçi

4447/19-14 e göre Ücret ve prim desteğinde cezalı duruma düşmemek için işçi çıkışında hangi koddan çıkış  verilmelidir ?

 

Cengiz TÜRK

SMMM - Denetçi 

cennturk@hotmail.com 


4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14. fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

 İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

İşverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;

1 - Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4 - Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5 - Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15 - Toplu işçi çıkarma,

17 - İşyerinin kapanması,

19 -  Mevsim bitimi,

20 - Kampanya bitimi,

22 - Diğer nedenler,

25 - İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34 - İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmelerinin "16 - Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli" nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.

İşverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

 

DİĞER YAZILARI